ระบบงานทะเบียนพล นศท. (ส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร) v. 2.1

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน Sv.28


ประกาศ : ปัจจุบันสามารถเข้าใช้งานบริการข้อมูลออนไลน์ของกรมการปกครอง ในการสมัคร นศท. ได้ตลอดเวลา (24/7 service)

หากมีข้อสงสัย/พบปัญหาข้อขัดข้อง กรุณาติดต่อ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
โทร. 02-226-4427 หรือ LINE Official Account :  

Best Preview in Google Chrome 1366x768 © Copyright 2008-2019 Territorial Defense Command
Active Sessions : 1 / Max Active Sessions : 14